Jag är frisk och lycklig!

Fettigt hår, svarta ringar under ögonen och en kropp som är mager, rätt så självklart att denna människa inte mår speciellt bra. Någon som inte är speciellt lycklig har sällan en positiv utstrålning, man kan se hur en individ lider av att leva.

Mår insidan bra så syns det klart och tydligt på utsidan, måendet avgör de yttre!